понедељак, 17. децембар 2012.

Atomska struktura materije - ZADACI

1. Neutralan atom nekog elementa u omotaču sadrži 19 elektrona. Izračunati maseni broj ovog atoma , ako je broj protona u jezgru za 1 manji od broja neutrona.
2. U kom od navedenih nizova su elementi poređani po rastućim vrednostima energije jonizacije:
                     a) Ne, O, N, B, Li.
                     b) N, B, Na, Ne, O.
                     c) Li, B, N, O, Ne.
3. Napiši elektronsku konfiguraciju elementa sa rednim brojem:
                     a) 47
                     b)19
4.U kojoj grupi i u kojoj period se nalazi element sa rednim brojem:
                     a)12
                     b)27
                     c)33
5. U kom od navedenih nizova se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti za energiju jonizacije?
                     a) K, P, Mg, Ca, Ag.
                     b) F, Cl, B, I, O.
                     c) Li, K, Mg, Ca, Ba.
6. U kom od navedenih nizova se nalaze samo oni elementi koji imaju veliki elektronski afinitet?
                     a) Na, Ca, Cl, Mn, I
                     b) F, Cl, O, S, I
                     c) O, S, N, B, K.
7. Koji od elementa sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena svojstva nemetala?
                     a) 1s22s1
                     b)1s22s22p5
                     c)1s22s22p6
8. Kojoj atomskoj orbitali odgovaraju vrednosti glavnog kvantnog broja n=1 i orbitalnog kvantnog broja l=0?
9. U kom od navedenih nizova su elementi poređani po opadajućim vrednostima energije jonizacije?
                    a) Ne, O, N, B, Li.
                    b) O, Ne, Li, N,B.
                    c) N, B, Na, Ne, O.
10. Elektronska konfiguracija jona nekog elementa koji ima naelektrisanje -2 je: Broj protona u jezgru ovog jona je:
11. U kome se od navedenih nizova elemenata nalaze samo nemetali:
                   a) I, Mn, Fe, As, O
                   b) As, Be, Mn, Bi, Cs.
                   c) Br, C, P, S, I
12. Ako je redni broj elementa 20 popunjene su:
                   a) 1s, 2s, 2p, 3s i popunjava se 3d orbitala
                   b) 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s orbitale
                   c) 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s orbitale.
13. Koji od navedenih elemenata ima najveći afinitet prema elektronu?
                   a) Al        b) Mg
                   c) Cl        d) Na
14. Ako element Y ima atomski broj 50 i maseni broj 121 onda ima ___ protona i ___ neutrona.


Zadaci su iz zbirke za Medicinski fakultet u Beogradu, za Medicinski fakultet u Novom Sadu i neki moji izmišljeni :)

Rešenja:
1. 39
2. c)
3. a) 1s22s22p63s23p64s1
    b) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d10
4. a) 3. perioda, IIa grupa (Ca)
    b) 4. perioda, VIIIb grupa (Co)
    c) 4. perioda, Va grupa (As)
5. c)
6. b)
7. b)
8. 1s-orbitali
9. a)
10. 16
11. c)
12. b)
13. c)
14. 50 protona, 71 neutron
                   
Ako treba postupak nekog zadatka, samo recite :)
Srećno! :))

3 коментара:

  1. Одговори
    1. Glavni kvantni broj (u ovom slučaju n=1) određuje energetski nivo, ovde je to 1. nivo. A sporedni kvantni broj određuje podnivoe (s, p, d, f): pa pošto je l=0 iz toga sledi da je to s-podnivo. I kad spojimo 1 nivo i s-podnivo, dobijamo 1s-orbitalu.
      Nadam se da je jasmije :) Izvini što si čekala :)))

      Избриши