субота, 02. март 2013.

Kiseline i baze 4

Neutralizacija


Neutralizacija je reakcija između kiseline i baze (ili između kiselih i baznih oksida) pri čemu nastaju so i voda.

HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
Nastala so može biti:
              a) kisela: NaHCO3, NH4HSO4, CaHPO4
              b) bazna: CaOHCl, MgOHCl, ALOHSO4
              c) neutralna: Na2SO4, NaCl, KNO3, BaCl, CuSO4


Kada su kiselina i baza jake, tada je neutralizacija nepovratan proces, a kada je jedna ili obe komponente slabe tada je to povratan proces.

Kiseli oksid reaguje sa bazom kao odgovarajuća kiselina:
P2O3 + 4NaOH + 3H2O ---> 2Na2PHO3 + 4H2O
Jača kiselina istiskuje iz soli slabiju kiselinu:
Ba(ClO)3 + H2SO4 ---> BaSO4 + HClO3

Jača baza istiskuje iz soli slabiju bazu:
NH4Cl + NaOH ---> NH3 + NaCl + H2O

Hidroliza


Hidroliza je obrnut proces od neutralizacije. To je reakcija između jona soli i vode pri  čemu nastaju kislina i baza.Jake kiseline i baze se pišu u obliku jona, a slabe u obliku molekula.

Zbog hidrolize u rastvoru soli reakcija rastvora može biti:
                 a) kisela         b) bazna         c) neutralna

1. Soli JAKIH kiselina i JAKIH baza:

             a) kisela so - pH < 7 : NaHSO4
NaHSO4 ---> Na+ + HSO4-
HSO4- ---> H+ + SO42-
           
             b) bazna so - pH > 7 : CaOHCl
CaOHCl ---> CaOH+ + Cl-
CaOH+ ---> Ca2+ + OH-
           
             c) neutralne soli - pH = 7 : NaCl, NaClO4, CaSO4, NaNO3, KNO3

2. Soli JAKIH kiselina i SLABIH baza (pH je uvek manja od 7, pH < 7):

             a) kisele soli: NH4HSO4, Zn(HSO4)2, Cu(HSO4)2
NH4HSO4 ---> NH4+ + HSO4-
HSO4- ---> H+ + SO42-              NH4+ + H2O ---> NH4OH + H+

          
             b) bazne soli: CuOHCl, AlOHCl2, Al(OH)2Cl
CuOHCl ---> CuOH+ + Cl-
CuOH+ + Cl- + H2O ---> Cu(OH)2 + H+ + Cl-

           
             c) neutralne soli: NH4Cl, ZnCl2, CuSO4, Fe(NO3)2, AlCl3
NH4Cl ---> NH4+ + Cl-

crvene strelice označavaju (pokazuju) smer hidrolize


3. Soli SLABIH kiselina i JAKIH baza (pH je uvek veća od 7, pH >7):

             a) kisele soli: NaHCO3, NaHS2, KHS, LiHCO3
NaHCO3 ---> Na+ + HCO3-
HCO3- + H2O ---> H2CO3 + OH-


             b) bazne soli: CaOHNO2, BaOHCN, (MgOH)2S
CaOHNO2 ---> CaOH+ + NO2-
NO2- + H2O ---> HNO2 + OH- CaOH+ ---> Ca2+ + OH-


             c) neutralne soli: Ca(NO2)2, Mg(ClO)2, KCN, Na2S
KCN ---> K+ + CN-
crvene strelice pokazuju smer hidrolize


4. Soli SLABIH kiselina i SLABIH baza:
NH4NO2, NH4CN, Zn(NO2)2, CH3COONH4

KA > KB ----> pH < 7
KA < KB ----> pH > 7
KA = KB ----> pH = 7


1 коментар:

  1. ne mogu da verujem da cu ovo reci, ali prvi put kad sam posetila tvoj blog pomislila sam: "zasto bi iko kucao i kacio na blog sta je danas pisao u skoli, nema li on pametnija posla u zivotu?"
    sada ne mogu da kazem isto jer mi je dosta puta koristilo to sto se nalazi na ovom blogu, da se podsetim i da savladam neke probleme sa kojima se susrecem uceci
    zaista je korisno ovo, bio posetilac farmaceut ili ne c:
    hvala ti c:

    ОдговориИзбриши